Åpningstider
Mandag-Fredag:
16.00-19:00
Lørdag-Søndag:
10:00-19:00
Åpenttider høstferie 7-8 okt: 11.00-19.00
Mandag-Fredag:
15:00-22:00
<Åpenttider høstferie 7-8 okt 11.00-22.00
10:00-20:00
Søndag:
10:00-22:00
Mandag-Fredag:
15:00-22:00
Lørdag:
10:00-20:00
Søndag:
10:00-22:00
Mandag-Fredag:
16:00-20:00 (Åpenttider høstferie 7-8 okt: 11.00-20.00
Lørdag-Søndag:
12:00-19:00
Forhåndsbooking
Forhåndsbooking

For å lese om tiltakene vi tar ang Covid-19, klikk på knappen til høyre.